ေဆးရံုတက္ေနရခ်ိန္မွာ လူနာျပဳစုဖို့ ဆရာမ ရွာရခက္လို့ စိတ္မပူပန္ပါနဲ႔ေတာ့ေနာ္
Geneva မွာ ”’24 hr service” ေပးေနတဲ႔ Caregiver ဆရာ / ဆရာမေတြ ရွိေနပါျပီ။

Caregiver မ်ားကို ဆရာဝန္ျကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ သူနာျပဳ ဆရာမျကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ သင္ရိုးညႊန္တမ္းနွင့္အညီ သင္ျကားေပးထားပါတယ္

ရရွိနိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ –

  • ကေလး မီးဖြားစဥ္ မိခင္ နွင့္ကေလး ျပဳစုျခင္း
  • နာတာရွည္ လူမမာမ်ား ျပဳစုျခင္း
  • သက္ျကီးရြယ္အိုမ်ားျပဳစုျခင္း
  • အရိုးက်ိဳး လူနာျပဳစုျခင္း
  • မခြဲစိတ္ခင္နွင့္ခြဲစိတ္ျပီးျပဳစုျခင္း
  • ေဆးရံုတက္ေနစဥ္ လိုအပ္ေသာ ေဝယ်ာဝစၥမ်ားျပဳစုျခင္း

မိမိေခၚယူထားေသာ Caregiver ဆရာ / ဆရာမမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိပါက ခ်က္ခ်င္းလဲလွယ္ေပးပါတယ္
အစားအေသာက္စရိတ္ ႏွင့္ အျကိဳ အပို့ကိုလဲ ရံုးဘက္ကေန တာဝန္ယူစီစဥ္ေပးပါတယ္

လူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တဲ့အခါမွာGeneva Caregiver တို႔မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္ရွင္

(၁)လူနာ၏ေဆးမွတ္တမ္းႏွင့္ေရာဂါအေျခအေနအားရွင္းလင္းေျပာျပေပးျခင္း

(၂)ေဆးေသာက္ရမည့္အခ်ိန္၊အႀကိမ္အေရအတြက္၊ေသာက္ေဆးမွန္မမွန္ စစ္ေဆးေပးၿပီးဂ႐ုတစိုက္ တိုက္ေကၽြးျခင္း။

(၃) တေန႔တာေဝယ်ာဝစၥမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (ဥပမာ -ေရပတ္တိုက္ေရခ်ိဳးေပးျခင္း ၊ သင့္တင့္ေသာအစာအာဟာရေကၽြးေမြ           းျခင္း ၊ အထိုင္အထကူညီေပးျခင္း)။

(၄)လူနာစိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း ၊ စိတ္အားငယ္ျခင္းမရွိေစရန္ အားေပးကူညီေသာ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္ရွိေနေပးျခင္း

(၅)လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရးျပဳစုမႈမ်ားအတြက္လည္းကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း
-အဖ်ားႀကီးလွ်င္ေရပတ္တိုက္ေပးျခင္း
-ႏွာေခါင္းပိုက္မွတဆင့္ အစာထည့္ေပးျခင္း
-နည္းစနစ္မွန္ေသာ Nebulizer ျဖင့္ အေငြ႕ရႈျခင္း
– ဆီးပိုက္ မွန္ကန္စြာ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
-အိပ္ယာနာမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးျခင္းစသည့္လိုအပ္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားGeneva မွ Caregiver ဆရာ /ဆရာမမ်ားသည္ စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည့္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ၿပီး
ေမတၱာတရားအေျခခံထား၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဆက္သြယ္ေခၚယူႏိုင္ရန္အတြက္ 09970006670 မွတဆင့္ လူနာႏွင့္ပက္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာဝန္ေဆာင္မႈ အရယူႏိုင္ပါသည္။

Service အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခမွာ

Day Duty (8am to 6pm) – 12000 K
Night duty(6pm to 8am) – 16000 K

ရက္ရွည္ေခၚယူမႈမ်ားအတြက္ေစ်းနႈန္းညႈိနိႈင္းႏိုင္ပါသည္။