ေဆးရံုမွာမီးဖြားထားတဲ့ေမေမေတြနဲ႔ေမြးခါစ ကေလး ေတြအတြက္ Geneva မွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးပံုေလးေတြ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္..

(၁) အသားဝါျခင္းအတြက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။
ေမြးကင္းစ ကေလးေတြမွာ Bilirubin ဆိုတဲ့ ဓာတ္ေတြ စုဖြဲ႕မႈမ်ားတဲ့အခါ အသားဝါဝင္တတ္ပါတယ္.. Bilirubin ပမာဏ အလြန္မ်ားတဲ့အခါ ဦးေႏွာက္ကိုပါထိခိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ မဆိုးရြားခင္ ႀကိဳတင္သိရွိဖို႔လိုပါတယ္

(၂) အၾကားအာရံုစစ္ေဆးျခင္း။
ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ၁၀၀၀မွာ ၁-၂% ဟာအၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ကိုခံစားရပါတယ္။ ေစာစီးစြာသိရွိထားၿပီးကုသမႈခံယူျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ျခငိးျဖစ္ပါတယ္။

(၃) စနစ္တက် Diaper လဲလွယ္ေပးျခင္း။
ကေလးငယ္ေတြ ဆီးဝမ္းသြားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ နည္းစနစ္မွန္တဲ့ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးျခင္း နဲ႔ အေရျပားဂ႐ုတစိုက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းကိုအထူးလိုအပ္ပါတယ္ ..
ဒါမွသာ အေရျပားနီျမန္းတာ ပူေလာင္တာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရတာ စတာေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ။

(၄) တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ေရခ်ိဳးေပးျခင္း။
သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ အခ်ိန္မွာ

  • ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ လုပ္ေပးရမလဲဆိုတာအစ
  • အသံုးျပဳမယ့္ ေရရဲ႕ အပူအေအးသင့္တင့္မႈ
  • ကေလးခႏၶာကိုယ္ေလးေတြမွာ ေနရာတက်ကိုင္တြယ္ သန္႔ရွင္းတတ္မႈ
  • လက္သည္းေျခသည္း သန္႔ရွင္းမႈ
  • ခံတြင္း သန္႔ရွင္းမႈ စတာေတြကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္

(၅) မွန္ကန္ေသာ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း ႏွင့္ ႏို႔ဘူးတိုက္ေကၽြးျခင္း။

(၆) ကာကြယ္ေဆးထိုးရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမ်ိဳးအမည္မ်ား ရွင္းလင္းအသိေပးျခင္း။

(၇) ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံေခ်ာ့သိပ္ေပးျခင္း။

(၈) ခ်က္ႀကိဳး ဂ႐ုတစိုက္ သန္႔ရွင္းေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း။

(၉) ကိုယ္ေနကိုယ္ထားမွန္ကန္စြာႀကီးျပင္းေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း။ (ေခါင္းျပားျခင္း စသည္မျဖစ္ေစရန္)

(၁၀) ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေပၚမူတည္၍ ျပဳစုေပးျခင္း။

  • အဖ်ားႀကီးပါက ေရပတ္တိုက္ျခင္း
  • ႏို႔အန္ျခင္းသက္သာေစရန္ ျပဳစုျခင္း
  • တက္ျခင္း စသည္ျဖစ္ပါက ျပဳစုျခင္း စသည္

(၁၁) ကေလး၏ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အကဲခတ္ ျပဳစုျခင္း။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚ မွာ Geneva Caregiver ဆရာမမ်ားက ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားထားပါတယ္..
ဒါေၾကာင့္မို႔ မိမိ ေမြးကင္းစရင္ေသြးငယ္ေတြ အေပၚမွာ
အေကာင္းဆံုးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုအပ္လာရင္ Geneva 09950780919 ကိုဆက္သြယ္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္.